Zapraszamy na nasz profil w mediach społecznościowych

-bądź z nami na bieżąco!

Architektura krajobrazu wrocław
koncepcja i projekt
11 listopada 2019

Koncepcja i projekt ogrodu- jakie są różnice?

Czym jest koncepcja w naszej pracowni?

To przedstawienie idei projektowej dla wybranej przestrzeni. Motywy przewodnie, styl i charakter zagospodarowania uwzględniające wytyczyne projektowe tj. potrzeby i preferencje użytkownika, istniejące uwarunkowania, inwentaryzację istniejącej szaty roślinnej, istotne dokumentacje, budżet.

Koncepcję przedstawiamy w formie plansz graficznych.

Na przykładzie koncepcji zagospodarowania ogrodu prywatnego: 

 • rzut w skali przedstawiający zalecany podział funkcjonalno -przestrzenny działki z opisem, zarysem nawierzchni tj. trawniki, rabaty roślinne, rodzaje nawierzchni utwardzonych

 • uwzględnienie elementów architektury ogrodowej tj. altany, wiaty, pergole...

 • wstępny dobór gatunkowy i propozycja nasadzeń z podziałem na grupy- drzewa, krzewy i byliny

 • wizualizacje przedstawiające najbardziej charakterystyczne 'wnętrza' ogrodu

Na przykładzie koncepcji zagospodarowania tarasu lub balkonu: 

 • rzut w skali przedstawiający rozmieszczenie mebli i donic z opisem

 • wstępny dobór gatunkowy i propozycja nasadzeń z podziałem na grupy- drzewa, krzewy i byliny 

 • wizualizacje

Ponadto każda koncepcja zawiera część opisową i dodatkowe plansze prezentujące zamysł projektowy i inspiracje. Kompletne opracowanie  przekazujemy inwestorowi w formie elektronicznej (pliki pdf/jpg) oraz tradycyjnej- papierowej.

W zakresie podstawowym przygotowujemy jedną wersję koncepcji zagospodarowania danej przestrzeni. Na spotkaniu omawiamy i analizujemy wspólnie z inwestorem proponowane rozwiązania.  To jest także dobry moment na wprowadzenie wszelkich zmian koncepcyjnych. Po akceptacji ostatecznej wersji przechodzimy do dalszych kroków. 

Jedna z wizualizacji altany rekreacyjnej zaprezentowana podczas konsultacji koncepcji aranżacji ogrodu prywatnego. Poniżej przykładowa plansza graficzna z rzutem podstawowym (etap koncepcji),
arch. kraj. Paula Kopczyk.

Treść projektu na tym etapie nie przedstawia szczegółowych informacji i rozwiązań tj. zestawienie gatunkowe roślin czy spis ilościowy i jakościowy materiałów potrzebnych do realizacji. Nie jesteśmy też w stanie przygotować na tym etapie kosztorysu. Jeśli klient potrzebuje jedynie inspiracji lub pomysłu, a resztę szczegółów jest w stanie opracować czy przeliczyć samodzielnie wówczas nie ma problemu aby naszą współpracę zakończyć na tym koncepcji. Zwykle jednak klient decyduje się na kontynuację współpracy.

Uwagi:

 • Opisy przedstawiają podstawowy zakres przykładowych koncepcji projektowych. 

 • W przypadku opracowań związanych z rewaloryzacją/rewitalizacją większych obszarów zieleni tj. zabytkowe parki, kompleksy, parki miejskie i zieleńce -koncepcja zagospodarowania poparta jest wnikliwą analizą np. kwerendą historyczną, konsultacją z konserwatorem lub innymi instytucjami, inwentaryzacją drzewostanu, analizą funkcjonalną przestrzeni, analizą panoram krajobrazowych, konsultacjami społecznymi itd.

Każde zlecenie podlega indywidualnej wycenie, a przedstawiony na naszej witrynie cennik ma stanowić orientacyjną bazę.

Czym jest projekt wykonawczy w naszej pracowni?

Na podstawie zaakceptowanej koncepcji przygotowujemy szczegółową dokumentację projektową, na podstawie której ekipa wykonawcza przygotuje kosztorys i podejmie się realizacji. 

Opracowanie składa się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa porusza zagadnienia tj. (przykładowe) :

 • dane podstawowe, materiały wyjściowe, wytyczne projektowe i wyniki analiz
 • założenia projektowe i charakter użytkowy przestrzeni, uzasadnienia
 • opis poszczególnych stref
 • gospodarka drzewostanem istniejącym +zalecenia pielęgnacyjne
 • zestawienie materiałowe
 • kosztorys prac realizacyjnych

 

Część graficzna składa się z plansz graficznych przedstawionych w skali zapewniającej czytelność, tj.:

 • inwentaryzacja szaty roślinnej/gospodarka drzewostanem

ukształtowanie terenu

 • projekt szaty roślinnej (z informacją nt. rozstawy i ilości szt.)
 • projektowane nawierzchnie i materiał ściółkujący
 • schemat oświetlenia z podziałem na sekcje
 • wymiarowanie
 • szczegółowe rozwiązania projektowe​ związane z rzeźbą terenu, docelowymi funkcjami oraz wyposażeniem (tj. elementy wodne, obiekty architektury ogrodowej itd.).

Uwagi:

w.w. opis przedstawia poglądowy zakres, który może być rozszerzony lub pomniejszony o wybrane zagadnienia zależnie od potrzeb

Każde zlecenie podlega indywidualnej wycenie, a przedstawiony na naszej witrynie cennik ma stanowić orientacyjną bazę.